Positiva nyheter på cancerfronten
På den europeiska onkologikongressen presenterades många nya studier. Foto: iStockphoto

Positiva nyheter på cancerfronten

Under onkologikongressen European Society of Medical Oncology (ESMO) i Wien presenterades många nyheter inom cancervård.

2 okt 2012, kl 10:41
1

Annons

Pfizers lungcancerläkemedel Xalkori (crizotinib) mer än fördubblade den progressionsfria överlevnaden enligt en studie som presenterades under ESMO. Patienter som fick crizotinib levde i snitt 7,7 månader utan att sjukdomen förvärrades jämfört med 3 månader för de patienter som fick pemetrexed eller docetaxel. Den totala överlevnaden mättes inte då alla patienter bytte till crizotinib under studien.

Roches bröstcancerkandidat T-DM1 har tidigare visat sig förlänga överlevnaden. Nya data från en fas III-studie som presenterades under ESMO visade att T-DM1 gav en 32 procents minskad risk för dödsfall jämfört med standardbehandlingen. Medianöverlevnaden för patienter som behandlades med T-DM1 var 30,9 månader medan patienter som fick en kombinationsbehandling av lapatinib och capecitabin hade en medianöverlevnad på 25,1 månader. 

Glaxosmithklines presenterade data som visade att Votrient (pazopanib) var lika effektivt som Pfizers Sutent (sunitinib) vid behandling av lokalt framskriden eller metastaserad njurcellscancer. Den progressionsfria överlevnaden var 8,4 månader för Votrient medan den var 9,5 månader för Sutent. 

Cancervården i Europa kostar varje år 124 miljarder euro, enligt en studie som presenterades på ESMO, skriver PharmaTimes. Litauen hade den lägsta kostnaden per capita med 32 euro per år. Tyskland, som hade den högsta kostnaden för cancervård, spenderar 165 euro per person och år.

Långtidsdata från fas III-studien HERA presenterades även på ESMO. Den visade att ett års behandling med Herceptin (trastuzumab) ökar överlevnaden och skyddar mot återfall hos patienter med HER2-positiv bröstcancer. Efter åtta år lever fortfarande nästan 87 procent av patienterna i studien som behandlades med Herceptin. Totalt minskade risken för dödsfall med 24 procent. Däremot gav det ingen skillnad om patienterna behandlades med Herceptin i två år istället för ett.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer