Annons

Minimalt intresse för tropiska sjukdomar inom industrin

Läkare Utan Gränser planerar att ta aktiv del i utvecklandet av läkemedel mot “negligerade” sjukdomar. Det ska ske genom en ny form av nätverk.

20 jun 2002, kl 14:40
0

Annons

Enligt Läkare Utan Gränser har de stora läkemedelsföretagen minimalt intresse av att finna botemedel mot många av de stora sjukdomar, som dominerar i världen.

Mellan 1975 och 1999 lanserades 1393 nya läkemedel. Av dessa var bara 16 speciellt avsedda för tropiska sjukdomar och tuberkulos. Ändå står dessa sjukdomar för drygt 11 procent av den globala sjukdomsbördan.

? Så länge som marknadskrafterna styr kommer det inte att utvecklas läkemedel mot de stora tropiska sjukdomarna, trots att dessa skördar miljoner liv varje år. Det säger Stephan Oberreit, som har lett en arbetsgrupp inom Läkare Utan Gränser, med uppgift att föreslå åtgärder.

Konkret föreslår arbetsgruppen att det upprättas globala nätverk av forskare, som inriktar sina ansträngningar på de områden, där behoven är som störst. Till en liten del kan verksamheten finansieras av Läkare Utan Gränser. Men framför allt är det tänkt att anslagen ska komma från enskilda stater samt från fonder och stiftelser av olika slag.

Lokal forskning

Huvudsakligen kommer forskningen att bedrivas i de mest berörda länderna. Förmodligen blir det också i dessa länder som de nya läkemedlen registreras och tillverkas.

Den franska sektionen av Läkare Utan Gränser har redan sagt ja till detta nya engagemang. Det skedde vid årsmötet i början av juni.

Nu återstår för övriga nationella sektioner att ta ställning. Men Stephan Oberreit räknar inte med något motstånd. Han säger:

? Vi har haft omfattande underhandskontakter med regeringsrepresentanter, såväl i rika som i fattiga länder. Alla har sagt sig vara villiga att ge stöd åt verksamheten.

? Dessutom har vi redan börjat bygga upp nätverk av forskare, som ska försöka utveckla behandlingar mot multiresistent malaria och mot infektionssjukdomen Kala azar. Det är ett slags försöksverksamhet.