Annons
Tveksamma diabetestips på Facebook

Tveksamma diabetestips på Facebook

En fjärdedel av kommentarerna på de största sidorna på Facebook om
diabetes är av reklamkaraktär. Många av dem tar upp icke-godkända
preparat enligt en amerikansk undersökning.

4 nov 2010, kl 14:10
0

Undersökningen som sponsrats av den apotekskedjan CVS Caremark, har tittar på de 15 största så grupperna eller communities för diabetiker som finns på Facebook. Forskare från bland annat universiteten i Harvard och Brigham har granskat sidorna och tittat på innehållet i kommentarerna.

Slutsatsen är att omkring två tredjedelar av inläggen består av spontana kommentarer om erfarenheter av diabetes och behandlingar. Tretton procent är svar på direkta frågor från andra deltagare och 27 procent av inläggen är reklamliknande texter om olika läkemedel och preparat. Forskarna såg att den största delen av dessa behandlingstips gällde preparat som inte är godkända av läkemedelsmyndigheten FDA liksom naturprodukter. I många fall var avsändaren okänd.

Forskarna tittade också på kvaliten av det som skrevs och kom fram till att det sällan handlade om rent skadliga tips som uppaningar om att ändra doseringar och självmedicinera. Information från Facebook
samlades under en dag i augusti 2009 och medeltalet för antalet
medlemmar i grupperna var 9000 personer. Inlägg som studerades var upp
till sex månader gamla.

Resultaten som publicerats i en artikel i Journal of General Internal Medicine är de första i ett treårigt projekt som ska analysera patienters beteende på bland annat internet för att skapa förståelse för hur det påverkar saker som följsamhet till läkemedelsbehandling.
– Det här är den första studien som i detalj tittar på kvalitén av den information som diabetiker delar med varandra genom Facebook. Det finns absolut delar som är positiva för folkhälsan men patienter och läkare ska vara medvetna om att det är rena rama vilda västern, kommenterar William Shrank, en av professorerna bakom studien.