Annons

Industrin måste våga fokusera

Skala av delar som inte tillhör kärnverksamheten och våga ta tillvara på företagets egna styrkor. Det är några av framgångsknepen för läkemedelsföretagen enligt en ny rapport från konsultfirman Accenture som lyfter fram Novo Nordisk som ett toppexempel.

4 nov 2010, kl 15:51
0

Annons

En alltför bred verksamhet med för spretiga produktportföljer riskerar att få läkemedelsföretag av alla storlekar att nå sämre resultat. När förutsättningarna förändras och med organisationerna som slimmats så mycket det bara går krävs istället en förmåga att fokusera och nischa sig. Det är i alla fall slutsatsen i en rapport om företag inom life science som konsultfirman Accenture har tagit fram.

Accenture har i ett globalt forskningsprojekt tittat på ledande läkemedelsföretag för att identifiera så kallade högpresterande företag, företag som trots konjunkturförändringar och ekonomiska kriser klarar sig bättre än sina konkurrenter. Liksom otaliga andra rapporter är slutsatsen att läkemedelsindustrin står inför tuffa år där förväntningarna på tillväxten är låg och patentgångar fortsätter generera stora förluster.

Av de analyserade företagen inom läkemedelssektorn är det ett företag som sticker ut ? danska Novo Nordisk.
– De fick höga betyg på alla de områden vi identifierat som viktiga och det enda som klassades som högpresterande, säger Hans-Erik Ahlskog på Accenture.

Att Novo Nordisk placerar sig över både Astrazeneca, Novartis och GSK kan enligt honom till stor del förklaras av att de tydligt fokuserat på ett område. Inom diabetesfältet har de förutom att utveckla läkemedel också arbetat för en bra kontakt med patienter, läkare och betalare och på så sätt blivit breda inom sitt område och skapat förståelse för hur man adderar värde.

Enligt rapporten behöver specialiseringen inte bara handla om terapiområden. Ett annat exempel på lyckade företag är Teva som nischat sig inom generika. Ytterligare ett sätt att bli specifik är att bli specialist på en geografisk marknad.

I rapporten beskrivs det som att företagen gynnas av att ha en mer sofistikerad global expansion än den idag ofta opportunistiska.
– Många företag vill gärna ta sig in på tillväxtmarknader i till exempel Asien och Sydamerika som anses lovande. Men det skiljer väldigt mycket mellan olika länders och regioners hälso- och sjukvårdsystem och företagsklimat. Det kan vara mer lönsamt att satsa på mindre områden och lära känna hur systemen och kulturen fungerar där och hitta marknader som lämpar sig för de egna produkterna.

Att fokusera företagets verksamhet handlar enligt Accentures analys lika mycket om att våga sälja av och skala bort delar som är överflödiga som att köpa upp verksamheter som ligger i linje med det egna kärnområdet.
– Läkemedelsindustrin har under en lång period sparat för att behålla lönsamhet, nu handlar det om hur den ska växa igen, säger Hans-Erik Ahlskog.