Annons

Metaanalys manar till försiktighet med diklofenak

Enligt en ny metaanalys som publiceras i JAMA denna vecka är diklofenak, som nyligen blev receptfritt i Sverige, det minst fördelaktiga ur hjärtsynpunkt av alla brett använda NSAID-medel.

14 sep 2006, kl 12:31
0

Metaanalysen har utförts av australiensiska forskare (McGettigan och medarbetare) och omfattade 23 studier av NSAID-läkemedel. Syftet var att kartlägga selektiva och konventionella NSAID:s effekter på hjärta och kärl mot bakgrund av debatten i kölvattnet av indragningen av rofecoxib (Vioxx).

Studien bekräftar bland annat att rofecoxib (Vioxx) ger förhöjd hjärtrisk redan efter kort tids behandling, men att celecoxib inte ökar risken i konventionell dosering.

Metastudien visar också att naproxen inte ger någon hjärtskyddande effekt, vilket tidigare påståtts i samband med en uppmärksammad jämförande studie med rofecoxib. Naproxen tycks dock inte ha någon negativ påverkan på hjärta och kärl, vilket också antytts i tidigare studier.

För diklofenak observerades emellertid en relativ riskökning för hjärtkärlhändelser (RR 1,4-1,6), enligt författarna jämförbar med den för rofecoxib.

Diklofenak, med varumärket Eeze, finns receptfritt i Sverige i låg styrka sedan cirka ett år.

Björn Beermann, professor på Läkemedelsverket, är skeptisk till studieresultaten.

– Det handlar om en metaanalys av epidemiologiska studier, vilka i sig har ett lägre bevisvärde än kliniska studier. Man bör i sådana sammanhang vara skeptisk till RR-utfall i den storleksordning som diklofenak uppnådde. Det är egendomligt att man inte sett några effekter på celecoxib som visats i en kontrollerad studie, säger Björn Beermann.