Annons

Mer restriktiv HIV-behandling bättre

En ny studie vid Huddinge sjukhus visar att sen behandling med bromsmediciner minskar resistensutvecklingen.

24 jan 2002, kl 13:59
0

En studie vid Huddinge sjukhus visar att bara fem procent av de patienter som behandlats med bromsmedicin i fyra år hade utvecklat resistens. Det är betydligt bättre än i USA och Sydeuropa där det finns studier som visar att upp mot hälften
av patienterna utvecklat resistens.

Sen svensk behandling
Anledningen är enligt överläkare Anders Sönnerberg, professor vid infektionskliniken Huddinge sjukhus, att man varit betydligt restriktivare när det gäller att skriva ut bromsmedicin. I USA har man i princip behandlat alla patienter så snart HIV konstaterats och i Italien har man behandlat 95 procent av patienterna jämfört med drygt 60 procent vid Huddinge sjukhus. För övriga länder finns inte så mycket publicerat.

Nya europeiska riktlinjer
? Vi har hela tiden varit mer restriktiva medan omvärlden nu börjar närma sig vårt förhållningssätt, säger han.
Anders Sönnerberg var med vid utformningen av de nya europeiska riktlinjerna för HIV-behandling som kom i maj och de är klart för en betydligt restriktivare behandling än tidigare. Detsamma gäller även i USA där en förändring är på gång.