Melanom minskar hos yngre personer

En amerikansk studie visar att dödligheten i melanom minskar bland personer under 45 år, troligen beroende på ökad avhändning av solskyddsmedel.

9 okt 2002, kl 11:55
0

Trots att den mest dödliga formen av hudcancer, melanom blir vanligare dör färre människor under 45 år i sjukdomen, troligen beroende på ökad användning av solskyddsmedel. Det menar forskare i Boston, USA, som analyserat cancerstatistik från 1969 till 1999. Resultaten är förvånande, menar forskarna, eftersom man trott att ökad förekomst och dödlighet varit samma för alla åldersgrupper.
Hudcancer är den vanligaste formen av cancer. Av 2,5 miljoner nya fall av cancer i USA år 2002 utgörs cirka 1,3 av hudcancer. Studien visade att dödlighet i melanom bland personer i åldern 20 till 45 år minskade med 30 procent under studietiden trots att antalet nya fall av sjukdomen ökade. Forskarna tror att den ökade användningen av solskyddsmedel som kom på 1960-talet kan förklara den minskade dödligheten.
Bland medelsålders och äldre män ökade däremot dödligheten i melanom med närmare 60 procent. Ökningen hos kvinnor i samma åldersgrupp var inte lika stor eftersom de dels undersöker sin kropp mer och är mer benägning att gå till doktorn med olika hudförändringar, menar forskarna.