”Måste väga riskerna mot den potentiella nyttan”
Foto: Istock

”Måste väga riskerna mot den potentiella nyttan”

Mats Humble anser att D-vitamin kan rekommenderas trots brist på bevis på att det ger skydd mot covid-19.

18 feb 2021, kl 11:33
0

Annons
Mats Humble

Mats Humble.

Läkemedelsvärlden berättade nyligen att försäljningen av D-vitamin hos fyra stora apotekskedjor i fjol ökade kraftigt. En ökning som sannolikt berodde på den uppmärksammade diskussionen om D-vitaminers eventuella effekt mot covid-19. I artikeln framhöll forskaren Magnus Gisslén att det saknas evidens för ett orsakssamband mellan D-vitamin och covid-19. Just bristen på evidens har gjort att forskare är oeniga om huruvida D-vitamin bör rekommenderas till människor i förebyggande syfte.

– I dessa pandemitider har vi inte tid att vänta på evidens utan måste se till den eventuella nyttan. Jag tycker också att man bör fundera över om det är rimligt att kräva samma bevisföring för en ofarlig nutritionsbehandling som för ett läkemedel, säger Mats Humble, psykiater och forskare på Örebro universitet.

D-vitamin bra av andra orsaker

Flera observationsstudier i bland annat Spanien, Frankrike, Sydkorea och Singapore har visat att det kan finnas en koppling mellan svår covid-19 och D-vitaminbrist. I intervjun med Läkemedelsvärlden sa Magnus Gisslén, som är professor i infektionssjukdomar på Sahlgrenska akademin, att det inte finns några bevis på att det är just D-vitaminbrist som påverkar hur sjuk man blir. Detta kan bero på flera andra faktorer, menade han.

Enligt Mats Humble borde dock detta inte spela någon roll.

– Jag anser att man borde använda sunt förnuft och väga riskerna mot den potentiella nyttan. Av de andra faktorerna som kan förklara varför vissa blir svårare sjuka, som till exempel socioekonomiska förhållanden, övervikt, hög ålder eller hudfärg, är det ingen som är så lätt eller ens möjlig att påverka som D-vitaminbrist. Flera studier visar att D-vitamin eventuellt kan ha en positiv effekt mot covid-19 och det finns inga risker med att ta det om man inte överskrider den rekommenderade dosen, säger Mats Humble.

Han tror att det är detta argument som har gått hem hos befolkningen och att det är därför försäljningen har ökat.

– D-vitamin kan dessutom skydda mot andra sjukdomar så även om det saknas tillräcklig evidens för att fastställa att det har effekt mot just covid-19 så är det bra att ta D-vitamin av andra orsaker.

Kan vara skadligt vid vissa ovanliga sjukdomar

Under hösten 2020 syntes Mats Humble mycket i medierna som en av förespråkarna för att ta D-vitamin som skydd mot covid-19. Han har dock har legat lågt med att uttala sig i frågan den senaste tiden, berättar han.

– När man rekommenderar vitaminer och mineraler är det tydligen lätt att det kopplas ihop med kvacksalveri. En del drar också paralleller till vaccinmotstånd, vilket inte alls stämmer. Tvärtom finns det mycket som tyder på att effekten av vaccinet kan förstärkas om man har en bra D-vitaminstatus, säger han.

Enligt Livsmedelsverket är stora mängder av D-vitamin giftigt och kan leda till att man får för höga nivåer av kalcium i blodet, kalciuminlagring i njurarna och njursvikt. Men enligt Mats Humble är det inget man generellt behöver oroa sig för.

– Det finns några ovanliga sjukdomstillstånd, som till exempel sarkoidos, vissa typer av lymfom samt överaktiva bisköldkörtlar, där det kan vara skadligt med D-vitamin. Personer med dessa diagnoser ska diskutera med sin läkare. Men i övrigt är det riskfritt så länge man inte överskrider rekommendationerna, där 100 mikrogram per dag anges som ett ofarligt intag, även över lång tid.