D-vitamin förkortade inte vårdtid vid covid-19

D-vitamin förkortade inte vårdtid vid covid-19

Forskare presenterar resultat från en randomiserad studie av D-vitamin i högdos som covid-behandling.

18 feb 2021, kl 13:07
0

Annons

En ny studie publicerad av Jama ger nytt bränsle till diskussionerna om D-vitamin och covid-19. Studien gäller en annan del av diskussionen än de frågor om en eventuell förebyggande effekt som Läkemedelsvärlden belyst i andra artiklar, senast i dag. I Jama-studien undersökte forskarna i stället hypotesen att behandling med en hög dos D-vitamin skulle kunna påskynda tillfrisknande hos måttligt till svårt sjuka covid-patienter.

D-vitamin till hälften av patienterna

Forskarna genomförde den dubbelblinda, randomiserade och placebokontrollerade studien vid två sjukhus i Sao Paulo i Brasilien. 240 sjukhuspatienter deltog. De hade måttlig till allvarlig covid-19, men var inte i behov av intensivvård. Några fick extra syrgas men ingen vårdades med respirator.

Patienterna randomiserades till att antingen få en mycket hög (200 000 IU) engångsdos med D-vitamin eller placebo.

Forskarna såg ingen skillnad mellan grupperna när det gällde vårdtiden, som var det primära utfallsmått som studerades. Både D-vitamin- och placebogruppen var i genomsnitt kvar sju dagar på sjukhuset. Inte heller för något av de sekundära utfallsmåtten, bland annat dödlighet under vårdtiden, såg forskarna någon signifikant skillnad mellan de som fått D-vitamin och övriga.

Forskarna drar slutsatsen att deras studie inte ger stöd för att använda högdosbehandling med D-vitamin mot måttlig till svår covid-19.

Vill behålla öppet sinne

I en redaktionell kommentar i samma utgåva av Jama instämmer andra forskare i den slutsatsen. Samtidigt framhåller de i kommentaren att studien hade vissa svagheter, exempelvis hade det varit önskvärt med fler deltagare för att få statistisk styrka. Med tanke på att vi befinner oss mitt i en pandemi med en ibland livshotande sjukdom som vi saknar riktigt effektiv behandling mot bör vi dock ändå, enligt kommentaren, ha ett öppet sinne och fortsätta att studera om D-vitamin på något sätt kan vara till hjälp mot covid-19.

De kommenterande forskarna påpekar även att studien varken ger svar på om D-vitamin kan hjälpa förebyggande eller på om behandlingen kan fungera vid ännu allvarligare covid-19.

D-vitamin har i provrör både antiinflammatoriska och antimikrobiella effekter. Därför har forskare även långt före coronapandemin diskuterat och studerat vitaminet som möjlig behandling mot allvarlig infektion och inflammation, bland annat i lungorna.

Under pandemin har D-vitaminbrist i kliniska observationsstudier kopplats till svårare covid-19. Det har gett upphov till förslag om bland annat D-vitamintillskott som prevention och högdosbehandling med D-vitamin för att mildra sjukdomsförloppet.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng