Annons

Maskin avlastar sköterskorna

Genom att slippa dispensera läkemedel fick sjuksköterskorna mer tid över till patienterna. I framtiden kommer de inte heller behöva beställa hem medicin för lagerbehov. Ett nytt system ska automatiskt känna av när det är dags att fylla på hyllorna.

24 okt 2001, kl 14:56
0

Annons

Sjuksköterskorna på Helsingborgs lasaretts lungavdelning 45 behöver inte längre dela upp alla piller för hand på avdelningen. Dygn för dygn dosdispenseras de flesta av patienternas läkemedel på sjukhusapoteket med hjälp av en dosdispenseringsmaskin.

I framtiden kommer sjuksköterskorna inte ens att behöva beställa hem medicin för lagerbehov. Apotekets nya system ska automatiskt känna av när det är dags att fylla på hyllorna.

Med syftet att effektivisera läkemedelshanteringen inom slutenvården har avdelning 45 tillsammans med sjukhusapoteket Kärnan i Helsingborg genomfört ett sex månader långt pilotprojekt där ett nytt klinikanpassat och databaserat distributions- och logistiksystem av läkemedel har testats.

På avdelningen finns 22 sängplatser och cirka 15 sjuksköterskor. Innan projektet startade gjorde de som på alla andra avdelningar. De delade och kontrollerade själva alla mediciner som patienterna stod på. I dag sköts det mesta nere på sjukhusapoteket där läkemedlen dosdispenseras och innehållet i påsarna kontrolleras av apotekspersonalen. Sjuksköterskorna behöver bara kontrollera att det står rätt namn, födelsedag och ordination på påsen innan hon lämnar över den till patienten.

– I primärvården finns detta redan. Men detta är första gången något liknade har prövats inom slutenvården där ordinationerna varierar kraftigt från dag till dag, säger projektledare Lina Mobärg som ansvarar för Apoteket Kärnans logistikutveckling.

Införs på hela sjukhuset

En analys av resultatet visar att avdelningen i genomsnitt gjorde en tidsbesparing på 30 timmar per vecka. Samtliga sjuksköterskor upplevde att de fick mer tid över till patienterna. När projektet avslutades i våras bad de därför att även i fortsättningen få läkemedlen dosdispenserade.

På apoteket uppstod i gengäld en besparing på 7,5 timmar per vecka. Nettobesparingen i tid räknat blev således 22,5 timmar per vecka.

Avdelningen har hittills saknat ett elektroniskt journalsystem för läkemedelshantering. Istället för personalen över de handskrivna läkemedelslistorna till en specialkonstruerad datafil som sedan sparas och hämtas upp av Apoteket. Där förs ordinationerna över till Apoteket AB:s interna ATS-datasystem för registreringar och beställningar.

Inom kort är det tänkt att läkemedelslistorna i pappersjournalerna ska ersättas med datajournalsystemet Meliors läkemedelsmodul. Sjuksköterskorna slipper då att föra över listorna manuellt från papper till dator.

Successivt ska nu det nya logistiksystemet för läkemedelsrekvisitioner anpassas för och införas på samtliga slutenvårdsenheter på sjukhuset. Ett nytt IT-kopplingssystem inom Apoteket AB ska göra samma typ av läkemedelslogistik möjlig på alla sjukhus i Sverige oavsett vilka datajournalsystem som används.

I systemet ska det även finnas en automatisk beställningsfunktion för de läkemedel som vården väljer att inte få dosdispenserade. Istället för att personalen skickar rekvisitioner vid behov av påfyllning behandlas varje ordination som en så kallad auto-order. I och med att all medicin som patienterna får på avdelningen registreras i datajournalen kommer systemet automatiskt att känna av när ett visst läkemedel håller på att ta slut och en ny leverans behövs.