Många homeopatika olagliga

Läkemedelsverket oroas över den växande olagliga försäljningen av homeopatika. I ett brev till cirka 3 000 homeopatiska terapeuter varnar man för riskerna med att använda produkter som inte granskats av myndigheten.

10 jun 2010, kl 11:58
0

Före EU-inträdet var homeopatika klassade som livsmedel i Sverige. Men enligt EU-reglerna är produkterna läkemedel och ska därför vara registrerade hos Läkemedelsverket för att få säljas. I praktiken innebär det att myndigheten granskar produkternas kvalitet och säkerhet, men inte effekt.
? Vi gör ju bland annat en säkerhetsbedömning av de tillverkningsmetoder man använder sig av. Det är ju relativt potenta råvaror som används i utspädd form, säger Malin Söderberg utredare på Läkemedelsverket.
Tillverkningen kan baseras på till exempel arsenik, kvicksilver och bakterier.
? När det gäller till exempel bakterier är det ju väldigt viktigt att de är avdödade.

Idag är cirka
600 homeopatiska produkter registrerade hos Läkemedelsverket och ungefär lika många till väntar på registrering, de så kallade frilistade produkterna. De liksom de redan registrerade är de enda som får säljas och förskrivas av homeopatiska terapeuter.
Till våren 2011 ska Läkemedelsverket vara klar med registreringen.
? För de producenter som sökt om registrering har det varit ett ganska tufft arbete att så att säga gå från livsmedelsproducent till läkemedelsproducent, säger Malin Söderberg.
Därför har också många av de homeopatiska medlen som tidigare såldes som livsmedel fallit bort, tillverkarna har inte ansökt om registrering. Istället har det vuxit upp en svart marknad och många av de här produkterna finns fortfarande att köpa i butiker och förskrivs också av terapeuterna. Enligt Läkemedelsverket finns idag ett stort antal homeopatiska produkter på marknaden som aldrig passerat Läkemedelsverkets kontroll.