Annons

Tillväxtmarknader ska hjälpa Astrazeneca genom krisen

Genom ordentlig tillväxt i marknader som Asien, Ryssland och Sydamerika ska Astrazeneca säkra försäljningen de kommande åren. Pengarna ska täcka upp för patentutgångar samtidigt som omorganisationen av forskningen ska leda till nya produkter på marknaden. Astrazenecas koncernchef David Brennan berättade under ett Sverigebesök på onsdagen om företagets strategier för framtiden.

9 jun 2010, kl 20:19
0

Annons

Astrazeneca har fått höra mycket om det faktum att de, trots enorma satsningar på forskning, inte fått fram något nytt läkemedel på marknaden sedan 2003. Under våren har de informerat om stora omstruktureringar och nedskärningar inom forskningen, där bland annat nedläggningen av forskningsanläggningen i Lund ingår. På onsdagen var koncernchefen David Brennan i Sverige för att prata om företagets strategier för framtiden och han valde då att särskilt fokusera på planerna för tillväxtmarknaderna i Asien, Ryssland och Sydamerika.
? När jag läser börsanalytikernas rapporter om vår framtid så ser jag att de är väldigt fokuserade på patentutgångarna. Men det finns en stor skillnad i hur vi och dem ser på framtiden, vi ser också att försäljningen kommer minska, men det kommer inte alls gå så fort som analytikerna bedömer, sa David Brennan.

Anledningen är enligt David Brennan att livslängden på vissa av deras läkemedel, som Crestor, Pulmicort och Diprivan, är mycket längre i tillväxtmarknader än i USA och Europa. För även om patenten gått ut finns det på dessa marknader en stor efterfrågan på läkemedel med ett tydligt varumärke.
? Många läkare och patienter upplever stora problem med kvaliteten på läkemedel i de här länderna. Därför blir ofta varumärket en garant för kvalitet.
Patentutgångarna för många av Astrazenecas läkemedel spelar därför en mindre roll för försäljningen på de här marknaderna. Företaget räknar med att försäljningen i tillväxtmarknaderna ska stå för 25 procent av den totala försäljningen år 2014, och den totala försäljningen spår han blir 34 miljarder dollar. För att öka försäljningen i tillväxtmarknaderna ingick Astrazeneca ett avtal med företaget Torrent.
? De kommer att förse oss med ett antal generiska läkemedel som de säljer under varumärket Astrazeneca. Det kommer ge oss möjlighet till den kraftiga tillväxt som vi räknar med i de här marknaderna, sa David Brennan.

Av de pengarna som kommer från den ökade försäljningen ska en del återinvesteras i forskning och utveckling. Förhoppningen är att de genomgripande omorganisationer som företaget nu gör inom forskningen ska ge resultat inom ett par år.
– Nu skapar vi innovationscentrum och tar bort den gräns som funnits mellan tidig forskning och läkemedelutveckling. Forskningen ska hänga ihop hela vägen från den tidigaste forskningen till fas IIB och det görs på samma enhet. På det sättet kan inte de som gör den tidiga forskningen säga att de upptäckt något som de sedan lämnar vidare till utvecklingsdelen. Nu är det samma enhet som får ta ansvar för att visa att det fungerar hela vägen.

Även när Astrazeneca har valt vilka forskningsområden de ska fokusera på de kommande åren så har tillväxtmarknaderna funnits med i tänket. Som exempel nämner David Brennan diabetesområdet.
? År 2015 tror man att antalet sjuka i diabetes har fördubblats i Indien och Kina. Då finns det fler patienter där än i det som är vår etablerade marknad idag. Vi satsar på diabetesforskningen i Mölndal, och marknaden kommer att vara stor för ett läkemedel.

På frågan om hur Astrazeneca kommer att se ut i Sverige om ett par år svarar David Brennan att Sverige fortfarande har mycket stark ställning i företaget.
? Vi har fortfarande mycket forskning och världens största tillverkningsenhet här i Sverige. Vi lägger ner i Lund men vi bygger upp i Mölndal. Sverige är väldigt viktig för kulturen i företaget och för hur Astrazeneca styrs. Vi är inte direkt här i Sverige för att försäljningen är stor, vi är här av strategiska skäl.

Samtidigt som en
del av personalen från Lund kommer att flytta med till Mölndal hoppas också David Brennan att några av forskarna som arbetat på anläggningarna Charnwood i England och Wilmington i USA ska flytta med till Mölndal.
? Vårt mål är att göra det till ett attraktivt alternativ för folk att följa med när vi stärker forskningen här i Sverige.