Utökad indikation för medel vid reumatoid artrit

Europakommissionen har utökat indikationen för Roactemra,(tocilizumab) som används vid behandling av reumatoid artrit.

9 jun 2010, kl 12:59
0

Indikationen omfattar nu också uppgift om att läkemedlet i kombination med metotrexat visat sig minska progressionshastigheten av ledskada och förbättrar den fysiska funktionen hos patienterna.

Läkemedlet som
marknadsförs av Roche godkändes i januari förra året av EU-kommissionen för behandling av vuxna med måttlig till svår aktiv reumatoid artrit (RA) där metotrexat eller TNF-hämmare inte är aktuella. Det ges som infusion var fjärde vecka. Den aktiva substansen tocilizumab är en monoklonal antikropp som binder till och hämmar interleukin-6, vilket minskar inflammation och andra symtom vid reumatoid artrit. I Sverige uppgick försäljningen det första året till 12 miljoner kronor. Cirka 60 000 svenskar beräknas drabbade av sjukdomen.