Annons

WHO svarar på kritik

WHO:s generaldirektör Margret Chan avvisar i ett svar till tidskriften BMJ att det skulle ha funnits kommersiella intressen som styrde pandemibeslutet.

9 jun 2010, kl 11:59
0

I brevet till BMJ konstaterar Margret Chan att det finns intressekonflikter och hon medger också att WHO måste ha och upprätthålla stränga regler när det gäller förhållandet till läkemedelsindustrin ? men det gör vi också?. Men hon försäkrar samtidigt att det ?aldrig, inte för en sekund? funnits några kommersiella intressen bakom hennes beslut.

Skälet till
hennes brev till tidskriften är en rapport i vilken BMJ:s redaktör Deborah Cohen och journalisten Philip Carter gått igenom mötesanteckningar och dokument från slutet av 1990-talet fram till idag. Syftet har varit att undersöka vilka personer som ligger bakom de policydokument som styrt WHO:s agerande under pandemin och även olika länders förberedelser inför en pandemi. Deras genomgång visar att de flesta experter som suttit i de mest inflytelserika kommittéerna har kopplingar till Roche eller Glaxosmithkline som marknadsför de största antivirala läkemedlen
Margret Chan besvarar också kritiken mot att hon inte offentliggjort vilka medlemmarna är i den kommitté som rådde WHO när det gäller pandemiplaneringen.

Enligt henne
är skälet att hon vill skydda experterna just från kommersiell eller annan otillbörlig påverkan. Men medlemmarnas namn kommer att bli offentliga när utskottet avslutat sitt arbete, vilket enligt generaldirektören alltid varit meningen.