Annons

Företag vill inte bidra till dödsstraff

Ett amerikanskt företag väljer att flytta sin produktion från
USA eftersom de inte vill att deras läkemedel används vid avrättningar.

25 jan 2011, kl 12:59
0

Ett anestetiskt läkemedel med tiopental används vid avrättning av dödsdömda i vissa amerikanska delstater. Tillverkaren av produkten, företaget Hospira,  emotsätter sig att deras produkt används för att avrätta människor men när de inte fått gehör väljer de  att flytta sin produktion från USA till Europa, alternativt lägga ner den helt.

Tiopental ges vanligen som det första av tre preparat vid en avrättning och används för sin lugnande inverkan, rapporterar Reuters.
– Det här var inte vår avsikt med läkemedlet, att det skulle användas vid dödsstraff, säger Tareta Adams, som representerar Hospira till Reuters.

Sedan en tid tillbaka råder det brist på tiopental i USA och delstater som tillåter dödsstraff har försökt att importera medlet från andra företag, bland annat ett brittiskt, vilket lett till stora protester bland människorättsorganisationer.

Jason Clark, talesman för department of criminal justice i Texas, en av de delstater med flest avrättningar, säger att man letar efter alternativa läkemedel men att man har tiopental så att det räcker till de två avrättningar som är planerade i februari. Totalt väntar 317 personer på sitt dödsstraff bara i Texas enligt Jason Clark.

Från Hospira jobbar man på att patienter inom sjukvården ska få tillgång till läkemedlet, men uppger att det är svårt att veta var det hamnar eftersom det säljs via återförsäljare.