Lite dyrare och större europeiskt läkemedelsverk

Ledningen för europeiska läkemedelsverket, Ema, har klubbat budgeten
för nästa år. Totalt ökar kostnaderna med 4 miljoner euro, och
ledningen har godkänt att fler personer anställs.

18 dec 2009, kl 12:18
0

Annons

Den totala budgeten för Ema 2010 sätts till 198,1 miljoner euro, jämfört med 194,4 miljoner euro 2009. Ledningen har också sagt ja till att ytterligare 37 personer får anställas. Myndighetens max antal anställda ökar därmed till 576 personer.

Förutom att spika budgeten för nästa år har myndigheten också bestämt vilka de prioriterade områdena ska bli för nästa år. År 2010 ska det europeiska läkemedelsverket fokusera på att stärka de medicinska nätverken i europa, förbättra säkerhetsövervakningen, samarbeta mer med internationella partners, arbeta för mer transparens och kommunikation och arbeta för att stimulera innovation och tillgängligheten till läkemedel.

Prioriteringsområdena hänger ihop med den plan för Ema som går under namnet Roadmap 2010. Samtidigt har myndigheten tagit fram ett utkast för vad som ska gälla de kommande åren efter 2010, den rapporten går under namnet Raodmap 2015 och ska ut på remiss i början av nästa år. Bland annat föreslår de där att patienter ska få ett mycket större möjlighet att påverka myndigheten.