Annons

3000 tänker sälja receptfritt

Hittills har Läkemedelsverket fått in anmälningar från 3000 butiker som
tänker sälja de receptfria läkemedel som får säljas utanför apotek.
Myndigheten konstaterar att intresset är stort och det är viktigt att
kommunerna sköter tillsynen.

18 dec 2009, kl 10:43
0

För att få sälja de 440 receptfria läkemedel som får säljas utanför apotek måste butikerna anmäla sig till Läkemedelsverket.  Butikerna måste inte bli godkända utan så fort de anmält sig kan de börja sälja läkemedlen. Sen är det kommunerna som ska sköta kontrollen och rapportera in till Läkemedelsverket om det finns några brister.

Sedan den 1 november är det 3000 försäljningsställen som anmält sig och sedan tidigare finns det 2000 försäljningsställen anmälda för att sälja nikotinläkemedel. Läkemedelsverket konstaterar i ett utlåtande att intresset är stort men att de utifrån hur anmälningarna fyllts i kan se att det finns stora kunskapsluckor.

Myndigheten planerar att under våren ta fram en vägledning och utbildningar till kommunerna för hur de ska inspektera butikerna.