Annons

Lösning i sikte för drabbade barn

Det verkar som att landstingen kommer att ta den extra kostnaden när Losec Mups och andra läkemedel för magsyrarelaterade sjukdomar förlorar sin subvention den 1 maj.

31 mar 2006, kl 12:02
0

Vid LFN:s möte den 23 mars med de som kritiserat nämndens beslut att ta bort subventionen för Losec Mups till små barn, närmade sig parterna en lösning.

? Det var ett konstruktivt möte. Jag har goda förhoppningar om en finansiering genom landstingens försorg för de här läkemedlen till barnen , säger LFN:s ordförande Axel Edling.

Med på mötet var även Bodil Ericsson från Sveriges kommuner och landsting, SKL, samt Lena Grahnquist, ordförande i Barnläkarföreningen.

? Vi hade ett mycket positivt möte som jag hoppas ska bli en konkret lösning, säger Lena Grahnquist.

Den konkreta lösningen innnebär att landstingen tar kostnaden istället för barnens föräldrar, en kostnad som kan uppgå till några tusen kronor per år.

? Jag är, efter samtal med Lena Grahnquist, ganska säker på att vi kommer att lösa detta på landstingsnivå, säger Bodil Ericsson.

? Jag utgår ifrån att det här kommer att fungera från den 1 maj då beslutet om förändringar i subventionerna träder i kraft, säger Axel Edling.