Annons

Astmaläkemedel används ofta fel

Hälften av alla astmaläkemedel används fel av både vuxna och barn och kunskapen om sjukdomen och läkemedelsbehandlingen är dålig. Det
visar en ny dansk undersökning.

29 mar 2006, kl 11:16
0

Förutsättningarna för en lyckad astmabehandling är att patienterna tar sin medicin korrekt. Men en färsk dansk undersökning som gjorts på uppdrag av Danmarks Apotekerforening visar att hälften av patienterna har problem med att inhalera korrekt.
– Många astmatiker vet inte hur de skall använda sin inhalator. Problemet är att den förebyggande medicinen bara har effekt om den tas korrekt och regelbundet, säger Ane Børsting på Danmarks Apotekerforening.
Om läkemedlen inhaleras fel hamnar den i munhålan i stället för lungorna. För den enskilde patienten kan den bristande effekten av behandlingen ge onödiga biverkningar, fler anfall, nedsatt lungfunktion och fysiska begränsningar i vardagen.
En kartläggning av läkemedelsrelaterade problem har visat att upp mot 70 procent av alla astmatiker har dålig kunskap om sin sjukdom och sina läkemedel, 25-40 procent använder läkemedlen fel, 25-35 procent får biverkningar och upp mot var tredje använder för låga doser.
Det är bakgrunden till en kampanj på danska apotek.
– Budskapet i kampanjen är först och främst att man ska ta sin medicin som läkaren har sagt. Det är också viktigt att man har en riktig inhalationsteknik när man använder sin inhalator. Det kan apoteken hjälpa till med, säger Ane Børsting.
På Apoteket AB har man i dagsläget inga motsvarande aktuella siffror för Sverige. Däremot har flera tidigare studier pekat på en bedrövlig följsamhet till astmabehandling, mellan 30 och 50 procent.