Annons

Unikt uppföljningsprojekt lanseras i Sverige

Det senaste avtalet mellan läkemedelsindustrin och de svenska landstingen, hur information till sjukvårdspersonal ska gå till, har gjort flera tusen personer inom industrin näst intill arbetslösa. Nu ska de arbeta med kvalitetsuppföljning istället.

31 mar 2006, kl 14:07
0

Flera har redan fått gå och många riskerar att bli av med sina jobb när som helst. För att råda bot på detta, och för att öka kvaliteten i den svenska läkemedelsanvändningen, lanserar Läkemedelsindustriföreningen, LIF, idag ett världsunikt projekt.

Industrins personal på marknadsbolagen ska istället för marknadsföring och försäljning arbeta med kvalitetsuppföljning, genom Operation Läkemedelsdörrknackning.

Sverige delas in i 800 områden, för lättare uppföljning. I varje område kommer ett tjugotal representanter arbeta med att knacka dörr, titta i människors badrumsskåp, kartlägga vilka läkemedel som används, hur de används, och naturligtvis prata med de boende och höra efter hur det går med preparaten. De boende behöver inte bjuda på kaffe.

Representanterna skriver efter varje genomgång en kortare rapport som skickas både till LIF, för dataregistrering, och till Apoteket, för eventuell uppföljning och möjlig utsättning av läkemedel, eller någon annan lämplig åtgärd.

– Tid, pengar och kvalitet är det viktigaste för att komma tillrätta med de problem som finns idag med läkemedelsanvändningen i Sverige. Vi lanserar nu detta unika projekt för att öka kvaliteten och för att konstruktivt bidra till svensk sjukvård, säger LIF:s vd Richard Bergström.
– Dessutom hoppas jag att vi kan återanställa en stor del av dem som redan tvingats gå från sina arbeten.

En bit in i maj, när rapporterna börjar strömma in, kan avancerad statistik börja sammanställas för att jämföra olika landsdelar med varandra. Då kan tydliga skillnader i förskrivning skönjas och enkelt rättas till genom återkoppling till förskrivande läkare och den lokala läkemedelskommittén.

För att lyckas med Operation Läkemedelsdörrknackning måsta industrins personal vidareutbildas genom en tredagars obligatorisk påbyggnadsutbildning, Ipuls-certifierad, i Läkemedelsakademins regi.

Nödvändiga tillstånd, både från Läkemedelsverket och från lokala etiska kommittéer, har redan inhämtats och från det amerikanska läkemedelsverket FDA är intresset enormt. Likaså från europeiska Emea. Dessutom har LIF förhandsbokat åtta sidor i nr 12 2008 i tidskrifterna NEJM och Lancet för simultan publicering av studiens delresultat. Slutgiltiga resultat beräknas vara klara någon gång under 2011.