Annons

LFN fastställer turordning för prövning

I Läkemedelsförmånsnämndens arbeta med att värdera vilka läkemedel som ska subventioneras eller inte har nu ordningen fastställts.

29 jan 2004, kl 12:22
0

Idag meddelade Läkemedelsförmånsnämnden LFN vilken ordning den kommer att gå efter i sin värdering av alla läkemedel ? och om de kommer att subventioneras eller inte.

Under slutet av 2003 började nämnden granska läkemedel mot migrän och läkemedel mot syrarelaterade sjukdomar, såsom magsår, sur mage och halsbränna. I fortsättningen kommer nämnden att arbeta efter den tabell som återfinns i faktarutan till höger.

? Genom att pröva alla läkemedel sorterar vi ut de läkemedel som inte ger tillräcklig nytta i förhållande till vad de kostar. Kvar inom förmånssystemet blir de läkemedel som har de största positiva effekterna på hälsa och livskvalité, alltså de bästa och mest effektiva medicinerna, säger Ann-Christin Tauberman, LFN:s generaldirektör i ett pressmeddelande.

LFN har tidigare sagt att man tar läkemedelsgrupperna där de med störst försäljning ska tas först och sen i fallande föräsljningsordning.