Annons

Letrozol gav mindre kognitiv påverkan än tamoxifen

Kvinnor med hormonberoende bröstcancer som behandlas med
aromatashämmaren letrozol uppvisade bättre kognitiv funktion än de som
fått tamoxifen. Det visar en mindre internationell studie som
presenteras vid den pågående ASCO-konferensen i Orlando.

29 maj 2009, kl 13:53
0

Annons

Inom ramen för den internationella forskningsstudien Breast International Group, BIG 1-98, har kvinnor med hormonberoende bröstcancer studerats med avseende på kognitiva förmåga. Det har tidigare visats att östrogenhämmande preparat har haft en negativ påverkan på kognitiva funktioner hos patienterna, utan att mekanismerna för det varit kända.
 
I den aktuella studien har 120 kvinnor som passerat klimakteriet och som diagnostiserats med tidigt stadium av hormonkänslig bröstcancer ingått. En grupp behandlades med enbart tamoxifen en grupp med enbart letrozol. Ytterligare en grupp fick tamoxifen i två år följt av letrozol i två och den sista gruppen fick letrozol i två år och tamoxifen i tre. Under det femte behandlingsåret undersöktes testpersonernas kognitiva funktioner genom att man mätte arbetsminne, inlärningsförmåga, psykomotoriska funktioner och förmåga till visuell uppmärksamhet.

Resultaten, som presenteras under lördagen vid den pågående konferensen ASCO i Orlando, visade att de som behandlats med letrozol det femte året uppvisade bättre kognitiva förmågor än de som behandlats med tamoxifen. Resultaten publiceras också i kommande nummer av Journal of Clinical Oncology.

Tidigare studier har visat att tamoxifen inte har negativ inverkan på kognitiva funktioner. I början av maj inleddes ytterligare en fas III studie på initiativ av National Cancer Institute i Frankrike, som jämför letrozol, anastrozol eller exemestan med tamoxifen för att se hur de olika behandlingarna påverkar kognitiva funktioner.

BIG 1-98 är en internationell oberoende bröstcancerstudie. Studien genomförs med stöd från Novartis. Sedan studien startade 1998 har över 11 000 kvinnor från 27 olika länder som har passerat klimakteriet med tidigt upptäckt hormonkänslig bröstcancer deltagit, varav 54 patienter från Sverige.