Annons

Lätt skylla på andra

I USA har man anklagat tillverkarna av medel för rökavvänjning för att bidra till ungdomarnas rökning. När dessa vet att det finns medel som underlättar rökstopp behöver de inte vara lika rädda för att börja röka. Samma sak har sagts om hiv- och dagen efter-pillrens betydelse för oskyddat sex. Så kan man fortsätta: Tandborsttillverkarna bidrar […]

29 mar 2005, kl 16:37
0

I USA har man anklagat tillverkarna av medel för rökavvänjning för att bidra till ungdomarnas rökning. När dessa vet att det finns medel som underlättar rökstopp behöver de inte vara lika rädda för att börja röka.

Samma sak har sagts om hiv- och dagen efter-pillrens betydelse för oskyddat sex. Så kan man fortsätta: Tandborsttillverkarna bidrar till snaskande och hål i tänderna.

Det tycks alltid finnas någon annan än individen att göra ansvarig.


Opinion-spalten är ett komplement till Läkemedelsvärldens ledarsida.