Läkemedelsverket mer öppet om tillsyn

Genom att öppet gå ut med sina planer för tillsyn hoppas Läkemedelsverket på mer ordning. Åtta områden ska specialgranskas under året.

24 maj 2013, kl 10:19
0

Annons

Åtta områden ska granskas extra under året. Photos.com

Läkemedelsverket har publicerat sina planer för ett antal områden som ska kontrolleras lite extra under resten av året. Tanken bakom den öppna hållningen är både ökad transparens och att få en preventiv effekt.

Bland de områden som ska specialgranskas under 2013 finns öppenvårdsapotek, farmakovigilans, kliniska prövningar och partihandel.
– Vi har gjort på samma sätt tidigare för bland annat öppenvårdsapotek och vi har fått mycket positiva reaktioner.  Det blir på det här viset tydligt vad det är som vi vill undersöka och vilka områden som är viktiga, säger Karin Hååg, direktör för verksamhetsområde tillsyn på Läkemedelsverket.

I tillsynsplanerna som finns på myndighetens hemsida kan man läsa vilka delar av respektive verksamhet de anser vara viktigast. Vad de i själva verket kommer att granska framgår däremot inte.

Det är inte heller alla områden Läkemedelsverket utövar tillsyn på som de nu lägger ut information om.
– Vi har inte mäktat med att göra planer för alla områden men ambitionen är att det ska komma för samtliga. Målet är också att nästa år publicera planerna tidigare än nu, säger Karin Hååg.