Annons

Läkemedelssubstanser spritt till indiskt dricksvatten

Problemen med utsläpp av läkemedelssubstanser  i den indiska regionen Hyderabad växer. Stora mängder av bland annat antibiotika och antihistaminer finns inte bara i avloppsvattnet utan också i dricks- och grundvatten.

1 jun 2009, kl 11:25
0

Tidigare har de svenska forskarna visat att det reningsverk som tar emot vatten från 90 läkemedelsfabriker i Hyderabad innehåller höga halter av läkemedelssubstanser. Nu har Jerker Fick från kemiska institutionen vid Umeå universitet, tillsammans med bland andra Göteborgsforskaren Joakim Larsson, presenterat nya oroväckande resultat.

Denna gång har de analyserat vattenprover från både floder, två närliggande sjöar och brunnar med dricksvatten i området. Både i sjöarna och brunnarna var halterna av aktiva substanser alarmerande höga.
– Högst halter hittade vi av cetirizin och ciprofloxacin, säger Jerker Fick.

Halten av antihistaminet cetirizin låg mellan 0,5 ? 2,5 µg/l i dricksvattenbrunnarna. För antibiotikumet ciprofloxacin var nivåerna mellan 0,04 ? 1,1 µg/l. I en brunn fann forskarna hela 28 µg/l av cetirizin och 14 µg/l ciprofloxacin. Just det vattnet användes dock inte som dricksvatten enligt lokalbefolkningen.

Dessutom fanns höga halter av ett flertal andar substanser som enoxacin, terbinafin och citalopram.
– Det handlar inte om toxiska halter men vi vet inte idag hur en människa reagerar som utsätts för dessa doser under en lång tid påverkas. Det är ju både barn och gravida som får i sig vattnet, säger Jerker Fick.

En annan oroande faktor forskarna tar upp i studien är antibiotikaresistensen. Så höga halter av bredspektraantibiotika i sjöar och vattendrag är en bra grogrund för resistenta bakterier. Eftersom läkemedelssubstanserna dessutom är relativt stabila handlar det förmodligen om år innan de är borta när de väl nått till grundvattnet. Under tiden fortsätter utsläppen från de 90 fabrikerna i Hyderabad.

En upptäckt som förbryllade forskarna var att en av de sjöar som inte hängde ihop med flodvattnet i anslutning till reningsverket trots det hade väldigt höga nivåer av ciprofloxasin.
– En förklaring till detta skulle kunna vara olaglig dumpning, något som varit ett problem tidigare i regionen, säger Jerker Fick.

De svenska forskarnas upptäckter har fått internationell uppmärksamhet. Frågan är komplex Tidigare i år gick Indiens premiärminister ut med att han vill ha nya mätningar av vattnet, några resultat har dock inte setts till än.

Studien finns publicerad online på Environmental Toxicology and Chemistry.

I en tidigare version av den här artikeln förekom felaktiga siffror. Dessa är nu korrigerade (090605) och Läkemedelsvärlden ber om ursäkt för felet.