Lipitor 10 mg ut ur förmånen idag

De rättsliga turerna kring blodfettssänkande Lipitor fortsätter. Från och med idag, den 1 juni,  kommer Lipitor i styrkan 10 mg inte
längre att ingå i förmånen. Det står klart efter ett beslut från
kammarrätten i fredags.

1 jun 2009, kl 12:52
0

Annons

I sin genomgång av av blodfettssänkande medel beslutade Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i februari att bland annat Lipitor (atorvastatin) i styrkan 10 mg inte längre skulle ingå i läkemedelsförmånen. Pfizer överklagade beslutet till Länsrätten i Stockholms län och begärde också inhibiering av TLV:s beslut i väntan på domen.

Länsrättens slutgiltiga dom har inte kommit men den har däremot beslutat att häva inhiberingen av TLV:s beslut. En inhibering innebär att TLV:s beslut inte gäller i väntan på domen och att Lipitor skulle ha ingått i förmånen fram till dess.

Pfizer överklagade inhibitionsbeslutet till kammarrätten. Kammarrätten gick dock på länsrättenslinje och upphävde inhiberingen. Det innebär att Lipitor 10 mg från och med den 1 juni inte ingår i förmånen.

Crestor i styrkan 5 mg kommer också att tas ur förmånen idag, liksom     Lescol, Lescol Depot och Pravachol Zocord. Den sista  förlorar subventionen för alla förpackningar utom en.