Läkemedel svårast när sjukhus kvalitetssäkras

Läkemedelshanteringen tycks vara det största problemet när danska sjukhus kvalitetssäkras enligt en ny dansk kvalitetsmodell.

27 maj 2011, kl 12:17
0

I Danmark har man infört “Den danska kvalitetsmodellen” som är tänkt att omfatta hela hälso- och sjukvården. Sjukhus liksom apotek ansöker om att bli ackrediterade. För att få kvalitetsstämpeln ska man uppfylla en mängd villkor. Kvalitetssäkringen har än så länge främst genomförts på de danska apoteken.

Nu har de första
15 sjukhusenheterna suttit vid examensbordet, inom löpet av ett par år ska landets alla sjukhus ha blivit ackrediterade utifrån drygt 100 specificerade krav.
Efter att de första nu genomgått testet visar en genomgång som danska Dagens Medicin gjort att just läkemedelshanteringen verkar vara sjukhusens största problem.
Av de 15 sjukhusen är det bara två som klarar alla sex krav som gäller läkemedel.