Annons
Hon ska styra upp corona-testningen i landet
Harriet Wallberg har av regeringen utsetts till testkoordinator och ska samordna regionernas arbete med storskalig testning för det nya coronaviruset. Socialminister Lena Hallengren (S) meddelade nyheten på en presskonferens under fredagen.

Hon ska styra upp corona-testningen i landet

Harriet Wallberg har fått i uppdrag av regeringen att koordinera arbetet med storskalig coronatestning.

8 maj 2020, kl 16:25
0

Annons

”Regionerna måste öka takten i testningen” – budskapet var tydligt från socialminister Lena Hallengren (S) under fredagens presskonferens i regeringskansliet. Målet är 100 000 genomförda tester för pågående covid-19-infektion i veckan, något man ännu är en bra bit ifrån.

– Testningen för covid-19 har ökat undan för undan, och regionerna har gjort ett mycket stort jobb. Men nu behöver takten i testningen ökas, sade Lena Hallengren.

Regeringen tillsätter därför Harriet Wallberg, tidigare bland annat rektor vid Karolinska institutet, som nationell koordinator för den storskaliga testningen som ska ske i landet.

Tester för virus

De tester det handlar om är snabbtester för att utröna om en person har en pågående covid-19-infektion eller inte. Det handlar alltså inte om antikroppstester för att se om en person har haft infektionen. Sådana tester är än så länge inte tillräckligt tillförlitliga för att användas på individnivå, något som Läkemedelsvärlden rapporterat om tidigare.

De nu aktuella testerna mäter förekomst av virus-RNA i blodet och kan dels användas som diagnostik av patienter och för att veta om personal inom sjukvården och andra samhällskritiska funktioner har en pågående covid-19-infektion eller kan arbeta.

En av hörnpelarna i den svenska corona-strategin är som bekant att stanna hemma vid symtom på sjukdom, även mycket milda sådana. Ett test som kan utesluta eller bekräfta smitta kan underlätta bemanningen och planeringen inom till exempel sjukvården.

Patienter och personal prioriteras

I slutet av mars gav regeringen Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ”skyndsamt” utöka antalet tester för covid-19 och ta fram en nationell strategi för detta. I strategins prioriteringsordning läggs störst vikt vid testning av patienter i behov av inneliggande vård, riskgrupper och boenden inom omsorg och på institutioner. Därefter kommer personal inom sjukvård och omsorg följt av personal inom övrig samhällsviktig verksamhet och sist övriga ”relevanta delar” av samhället.

Under presskonferensen uttryckte Lena Hallengren att coronatestning av patienter och sjukvårdspersonal varit tillfredsställande, men att man vill se en ökad takt i testningen av andra grupper.

– Vi har en kapacitet för att analysera 100 000 tester i veckan, men om vi inte har några tester att analysera spelar det ingen roll, sade Lena Hallengren.

Ska leta flaskhalsar

Vad det beror på att regionerna inte kommit igång med coronatestning i full skala är oklart, men är en av de saker Harriet Wallberg ska ta sig an.

– Jag kommer att börja med det här arbetet direkt och ta kontakt med regionerna för att bland annat förstå vad det finns för flaskhalsar, sade hon.

Harriet Wallbergs uppdrag som testkoordinator är knutet till Folkhälsomyndigheten och startar i dag 8 maj.