Annons

Socialutskottet oenigt om behovet av uppföljning

Medan den borgerliga majoriteten i socialutskottet anser att Riksrevisionens rapport om hur regeringen förberedde reformen nu kan läggas till handlingarna vill den rödgröna minoriteten att den kritik som Riksrevisionen har följs upp.

27 maj 2011, kl 17:05
0

Socialutskottets majoritet är i stort sett nöjda med hur omregleringen genomförts även om det finns förutsättningar för förbättringar. Det framgår av det betänkande som utskottet nu presenterat. Betänkandet ska tillsammans med sex motioner debatteras i riksdagen i början av juni.

Majoriteten i utskottet
anser att de uppföljningar av omregleringen som bland annat Tillväxtanalys, Statskontoret med flera gör är viktiga just för att följa upp och utvärdera reformen. Majoriteten i socialutskottet tycker att den kritik som Riksrevisionen har i sin rapport följs upp i de utvärderingarna.
De rödgröna i socialutskottet reserverar sig mot att Riksrevisionens rapport läggs till handlingarna och vill att riksdagen beslutar om uppföljningar utifrån rekommendationerna i den.

Bland annat kritiserar Riksrevisionen hur handelsmarginalen för apoteken fastställs och hur apotekstäckningen i glesbygden ska säkerställas.
De rödgröna vill att regeringen ser till att TLV tydligt offentliggör vilka principer som används när myndigheten beslutar om handelsmarginalen och hur den ska justeras i framtiden. De vill också ha en genomgripande analys av handelsmarginalen, bland annat för att se hur den slår mot apotekstäckningen i glesbygden. Apoteksservicen i glesbygden är i princip bara löst till 2013 och Riksrevisionen anser att det råder osäkerhet om hur det ska lösas sedan. Det håller minoriteten med om och vill att riksdagen uppdrar åt regeringen att analysera hur utformningen av apotekstäckningen på landsbygden ska lösas.