Annons

Läkemedel mot schizofreni i högkostnadsskyddet

Xeplion för behandling av schizofreni ingår nu i läkemedelsförmånen.

14 sep 2011, kl 12:48
0

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutade i början av september att Xeplion som används för att behandla schizofreni ska ingå i högkostnadsskyddet. Läkemedlet injiceras i kroppen och motverkar att schizofreni bryter ut. Det har lika stor effekt som ett annat liknande läkemedel, Risperdal Consta, men behandling med Xeplion leder till lägre totalkostnad. Därför anses Xeplion vara kostnadseffektiv och ska därför ingå i högkostnadsskyddet.