Beslut och riktlinjer

EU och USA samarbetar kring inspektioner

EU och USA kommer kunna utnyttja varandras kontroller av anläggningar där läkemedel tillverkas.
3 mar 2017, kl 09:01

Bristande uppföljning av nya cancerläkemedel

Uppföljningen av nya cancerläkemedel är ofullständig. Alla kliniker rapporterar inte som de ska.
19 dec 2016, kl 10:38

Mabthera på Kloka listan för behandling av ms

Nästa års upplaga av Kloka listan är klar. Bland nyheterna finns lymfomläkemedlet Mabthera med som rekommendation för behandling av multipel skleros.
15 dec 2016, kl 12:44
Annons

Avgifterna från Läkemedelsverket höjs

Avgifterna som Läkemedelsverket tar ut för sina olika verksamheter kommer att höjas. Men någon drastisk prishöjning för kliniska prövningar som myndigheten ville ha blir det inte.
14 dec 2016, kl 15:20

Nya råd för behandling av depression hos unga

För första gången kommer Läkemedelsverket med rekommendationer om hur unga med depression och ångest bör behandlas.
9 dec 2016, kl 11:52
Annons

Hepatit C-behandling kan reaktivera hepatit B

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté varnar för att antivirala läkemedel mot hepatit C kan ge risk för reaktivering av hepatit B.
5 dec 2016, kl 09:55

Vanliga svampmedel blir receptbelagda

Flera receptfria läkemedel mot svamp kommer i framtiden endast att kunna hämtas ut mot recept.
1 dec 2016, kl 10:55

Många väntar på beslut om hiv-medlet Truvada

Efterlängtad förebyggande hiv-behandling finns, men förskrivs i dagsläget inte på hiv-mottagningen Venhälsan i Stockholm, eftersom frågor om finansiering och medicinsk uppföljning inte är lösta.
1 dec 2016, kl 09:52

Oklarheter kring Prep

Truvada är godkänt som Pre-expositions profylax för hiv i EU, men i Sverige råder oklarheter kring hur läkemedlet ska subventioneras.
29 nov 2016, kl 10:31

“Vi förstår helt enkelt inte varandra”

Mikael Hoffmann bloggar om hur samarbetet mellan olika yrkesgrupper i läkemedelskedjan kan förbättras.
24 nov 2016, kl 12:11

Strängare krav för homeopati i USA

Amerikanska konsumentverket stramar upp riktlinjerna för hur homeopatiska preparat får marknadsföras.
10
21 nov 2016, kl 13:32

Nu förnyas riktlinjerna för tidiga prövningar

Den europeiska läkemedelsmyndigheten ökar fokus på dosökning och maxdos när läkemedel testas i människa för första gången.
18 nov 2016, kl 12:11

Generika sparar miljarder i läkemedelskostnader

Sverige har bland de lägsta läkemedelskostnaderna i Europa, visar ny studie från TLV.
15 nov 2016, kl 17:51

Projekt ska öka kunskapen om antibiotikaresistens

Nu efterfrågar Folkhälsomyndigheten avföringsprover från 250 stockholmare. Personer mellan 18 och 65 år som inte ätit antibiotika de senaste månaderna, kan skicka sitt bajs med posten och få provsvar och en biobiljett...
7 nov 2016, kl 15:44

Framåt för stegvist godkännande

I en rapport föreslår Läkemedelsverket en ny benämning på det koncept som på engelska heter Adaptive pathways. ?Behovsanpassad utvecklingsväg? tycker myndigheten är en bra svensk benämning för det som nu blir ett...
3 nov 2016, kl 09:38

Säkert att använda p-piller vid amning

Hormonella preventivmedel är säkra att använda under amning, visar långtidsstudier.
24 okt 2016, kl 08:00