Annons
Hoppas på färre komplicerade förgiftningar
Läkemedelsverket. Foto: Sara Heyman

Hoppas på färre komplicerade förgiftningar

Läkemedelsverket tycker att PRAC:s beslut att behålla sin rekommendation att dra in Alvedon 665 är rimligt.

4 dec 2017, kl 11:54
1

Annons

Som Läkemedelsvärlden.se rapporterat meddelade den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC i fredags att man står fast vid sin rekommendation att dra tillbaka paracetamol med modifierad frisättning, Alvedon 665.

Rekommendationen kom redan i september, men de bolag som säljer de berörda läkemedlen, i Sverige Glaxosmithkline, begärde en överprövning. Ulla Wändel Liminga arbetar på avdelningen för vetenskapligt stöd på svenska Läkemedelsverket och sitter även i PRAC. Hon har varit medrapportör till säkerhetskommittén i granskningen av Alvedon 665.

– Procedurmässigt är det ett par steg kvar, berättar hon.

Rekommendationen ska först gå till en så kallad koordinationsgrupp för ömsesidigt godkännande och decentraliserade procedurer för humanläkemedel, CMDh. Den gruppen ska göra ett yttrande som sedan tas till EU-kommissionen. När EU-kommissionen väl har fattat beslut är beslutsgången helt färdig.

Efter det har de nationella myndigheterna upp till 30 dagar på sig att implementera beslutet, det vill säga se till att läkemedlen inte finns på hyllorna i apoteken längre.

– Tiderna är ungefärliga, men en uppskattning är att läkemedlet kommer att dras in i början av mars, säger Ulla Wändel Liminga.

Mark Personne på Giftinformationscentralen, som redan 2016 skrev en debattartikeln i Läkartidningen om de komplicerade förgiftningsfallen, sa till Läkemedelsvärlden.se i september när PRAC:s beslut kom att han tyckte att Läkemedelsverket skulle kunna överväga åtgärder för att få bort läkemedlet från apotekshyllorna innan EU-proceduren blivit klar. Men nu kommer alltså EU-kommissionens beslut inom ett par månader.

Bakgrunden är, som Läkemedelsvärlden.se skrivit om, att paracetamol med en långsammare frisättning har lett till betydligt mer komplicerade förgiftningsfall. Det var svenska Läkemedelsverket som uppmärksammade EMA på problemet. Vid ”vanlig” paracetamolförgiftning finns ett standardförfarande med behandling med acetylcystein, som i de allra flesta fall om det ges i tid kan rädda patienter från att få allvarliga leverskador. Men med den modifierade frisättningen är det svårare att behandla.

– Vi har kommunicerat mycket kring förgiftningsproblematiken med Alvedon 665, säger Ulla Wändel Liminga.

Vilka läkemedel som används vid avsiktlig läkemedelsförgiftning varierar stort mellan länder. I bland annat Sverige, Storbritannien och Irland är paracetamol ett vanligt medel, medan exempelvis de sydeuropeiska länderna i princip inte har några sådana förgiftningsfall. Ulla Wändel Liminga tror att det kan bero på vilka receptfria läkemedel som används vid smärtbehandling.

– Behandlingsregimer för smärta ser väldigt olika ut i olika delar av världen, säger hon.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Sitter och funderar vilket receptfritt paracetamolpreparat, som används mest vid intoxer och hur vanliga andra receptfria paracetamol preparat är. Om Alvedon helt dominerar kanske Alvedon borde byta namn till något annat för just receptfria tabletter för att försöka minska intoxerna.