Apotek

KD vill förstärka apotekens roll i hälso- och sjukvården

Kristdemokraterna lägger förslag om hur apoteken kan avlasta akutvårdsmottagningar och vårdcentraler.
11 sep 2017, kl 10:50

Ingredienser i vaccin mot fake news diskuterades

Ingrid Helander och Marie Eklund med panel talade om falska nyheter på Apoteks- och egenvårdsmässan.
7 sep 2017, kl 14:49
Mikael Hoffmann, chef för NEPI.

Dags för disruptiv farmaceutverksamhet?

På gästbloggen ställer sig Mikael Hoffman frågan om vad den nya tekniken kan innebära för apoteksväsendet.
7 sep 2017, kl 09:14
Annons

Sanktionsavgift för brister i tillhandahållande av vara

Ett läkemedelsbolag har i fem fall under en månad brustit i sin skyldighet att tillhandahålla läkemedel.
6 sep 2017, kl 09:23

Falska nyheter om läkemedel i fokus på mässa

Nyheter med tveksam vetenskaplig grund sprids enklare än någonsin. Läkemedelsvärlden.se sätter ljus på frågan.
31 aug 2017, kl 11:57
Annons

Apoteksutredningen får ytterligare förlängd tid

Hela utredningen ska redovisas till Socialdepartementet senast den 15 juni nästa år, meddelar regeringen.
28 aug 2017, kl 11:24

Försiktigt positiva till utredningens förslag

Remissyttrandena till utredningen Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden är i stora drag positiva.
15 aug 2017, kl 09:20

“Utmaningen är att göra kunskapen begriplig”

Christina Ljungberg bloggar om rollen som farmaceut när alla kan vara expert och information finns ett klick bort.
29 jun 2017, kl 10:51

Expedierade läkemedel utan giltigt recept

Inspektionen för vård och omsorg inleder en tillsyn av ett apotek i Värmland efter en anmälan från en läkare.
29 jun 2017, kl 09:21

Vill se nya standarder för att höja apotekens kvalitet

Nationella standarder kan förbättra kvaliteten på både egenvårdsrådgivningen och farmaceutiska tjänster.
3
20 jun 2017, kl 13:59

Nytt pris ska belöna patientvänlig information

Apotekarsocieteten lanserar ny tävling för att uppmuntra till bättre information om läkemedel och behandling.
1
19 jun 2017, kl 13:05

Lärare för undervisning om läkemedel

Lärare i en av den finska staden Kuopios största grundskolor har inget emot att undervisa mer om läkemedel, men saknar uppmuntran från skolledningen.
9 jun 2017, kl 10:00

Vill se mer om läkemedel på schemat

Finska Läkemedelsverket arbetar för att grundskolorna i Finland ska lära ut om god läkemedelsanvändning. Nu är det upp till lärarna och skolledningarna.
7 jun 2017, kl 09:25

Läkemedel och miljö högt upp på agendan

Runt 250 ton läkemedel hamnar i hushållssoporna varje år. Hållbarhet och miljö är högaktuella frågor.
5 jun 2017, kl 10:38

Information och kunskap om generika ska bli bättre

I en rapport från Läkemedelsverket föreslås åtgärder för att öka kunskapen kring generiskt utbyte av läkemedel.
1 jun 2017, kl 14:10

Apotek i Västerbotten får mest i glesbygdsbidrag

Drygt tio miljoner kronor får 34 apotek i landet dela på när i TLV:s utdelning av glesbygdsbidrag för förra året.
1 jun 2017, kl 10:46