Då försvinner Alvedon 665 från marknaden

Inom kort väntas EU-kommissionen fatta beslut om indragning. Beslutet ska verkställas inom 30 dagar.

20 Feb 2018, kl 08:36
0

Som Läkemedelsvärlden.se rapporterat tidigare rekommenderar EMA:s säkerhetskommitté PRAC att paracetamol med modifierad frisättning dras tillbaka från marknaden. Anledningen är svårigheten att behandla överdoseringar och PRAC bedömer att nyttan med läkemedlet inte överväger riskerna.

PRAC:s rekommendation stöds av koordinationsgruppen för ömsesidigt godkännande och decentraliserade procedurer för humanläkemedel, CMDh, och har skickats vidare till Europeiska kommissionen för antagande av ett bindande beslut.

Efter EU-kommissionens beslut har de nationella läkemedelsmyndigheterna 30 dagar på sig att verkställa indragningen. Enligt Läkemedelsverket väntas Alvedon 665 försvinna från marknaden under april månad.

Övriga läkemedel med paracetamol påverkas inte av beslutet.