Handelsmarginalen kommer inte att förändras

Apotekens handelsmarginal för förmånsberättigade läkemedel kommer inte ses över i nuläget, meddelar TLV.

7 feb 2018, kl 11:27
0

Det framkommer i en rapport från TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Myndigheten bedömer att det finns en god försäljningsutveckling och lönsamhet på apoteksmarknaden, och att det därför inte finns skäl att göra någon ny översyn av handelsmarginalen, varken dess nivå eller dess utformning.

Handelsmarginalen uppgick förra året till 4,8 miljarder kronor. Det är en ökning jämfört med 2016, då summan var 4,7 miljarder. Sett i procent av försäljningsvärdet minskade dock handelsmarginalen, trots att den ökade i antal kronor, vilket beror på att försäljningen av läkemedel med högt inköpspris för apoteken har ökat. Ökningen av dyra läkemedel beror framför allt på introduktionen av hepatit C-läkemedel, nya läkemedel inom cancerområdet och andra nya, dyra läkemedel.

Rapporten visar också att antalet apotek fortsätter att öka, även om takten har gått ner något. Sedan 2009 har apoteken blivit 474 fler, vilket gör att det idag finns över 1 400 apotek i landet. Det är dock inte där tillgängligheten är ett problem som ökningen av apotek sker, där går utvecklingen istället åt andra hållet. Mellan 2010 och 2017 stängde 13 apotek i kategorin där det är sex kilometer eller mer till närmsta nästa apotek. Bara nio apotek öppnade i samma kategori.

Samtliga apotekskedjor har infört e-handel och handeln med receptbelagda läkemedel över nätet har växt kraftigt under förra året. Sett i antal läkemedelsförpackningar växte e-handeln med 40 procent under 2017, i försäljningsvärde var ökningen 20 procent. Den största tillväxten i e-handeln stod dock receptfria läkemedel och handelsvaror för.

TLV gör i rapporten bedömningen att det finns förutsättningar för en fortsatt god tillgänglighet till läkemedel och kvalificerad rådgivning på apoteken.