Nej till farmaceutsortiment som ny läkemedelskategori

Nej till farmaceutsortiment som ny läkemedelskategori

Läkemedelsverket tycker inte att någon ny kategori behövs. Informationen till patienter kan dock bli bättre.

5 apr 2018, kl 10:15
0

Annons

Det är slutsatser som Läkemedelsverket drar efter att ha gjort en kartläggning av förutsättningarna för behandling med receptfria läkemedel, ett uppdrag myndigheten fick som en komplettering i regeringens regleringsbrev för 2017.

– Vi ser inte att det idag finns någon anledning att ytterligare öka tillgången eller ändra förutsättningarna genom att lägga till någon ny läkemedelskategori för den receptfria försäljningen i Sverige, säger Brita Sjöström, projektledare på Läkemedelsverket.

Kartläggningen har också lett fram till slutsatsen att tillgången till receptfria läkemedel är tillräcklig. Flera av de läkemedel som i andra länder ingår i ett farmaceutsortiment säljs som receptfria i Sverige.

Informationen och rådgivningen kring egenvården, som de receptfria läkemedlen ingår i, kan dock förbättras och utvecklas, menar Läkemedelsverket.

I uppdraget ingick inte att ge några konkreta förslag på lagändringar eller utreda vilka läkemedel som skulle kunna ingå i en ny läkemedelskategori.