Lägre priser på läkemedel i Sverige än genomsnittet i Europa

Läkemedel är något billigare i Sverige än genomsnittet för Europa. Det framgår av den jämförelse som Riksförsäkringsverket har gjort. Studien visar också på en stor omsättning av läkemedel.

18 apr 2002, kl 15:05
0

Annons

Den studie som RFV gjorde 1999 och den i år har gjorts med samma urvalskriterier; de 150 mest sålda läkemedlen. Tillsammans står de för 57 procent av den totala försäljningen. Men på två år har mer än hälften av de storsäljande läkemedlen ersatts av andra, i första hand nyintroducerade läkemedel. I årets studie är bara 63 stycken samma som 1999.

? Det lanseras hela tiden nya läkemedel och marknadsföringen av dem är ju betydligt tuffare än för de lite äldre, säger Niklas Hedberg på RFV som gjort studien.
Många av länderna, åtta stycken, ligger mycket nära varandra i prisnivå när man jämför ?hela korgen? läkemedel.

Enskilda variationer

Ser man till enskilda läkemedel är variationerna relativt stora. 19 läkemedel är mer än 10 procent dyrare i Sverige än genomsnittet. Exempel på sådana är diabetesläkemedlet Glucophage (33 procent) och blodtryckssänkaren Plendil, (22 procent).

I 40 fall är Europagenomsnittet 10 procent högre eller mer än i Sverige, till exempel blodtryckssänkaren Renitec (117 procent) och Clarityn, mot allergi ( 33 procent).

De priser som ligger till grund för jämförelsen är tillverkarens AIP-pris, vilket inte alltid är det faktiska priset då det i en del länder, dock inte Sverige, förekommer rabatter.
För att ett läkemedel skulle ingå i den slutliga analysen krävdes prisuppgift för minst fyra länder förutom Sverige. Det kravet uppfylldes av 126 läkemedel. I genomsnitt finns tolv länders priser med för varje läkemedel.