Annons

Generika ofta billigt i Sverige

Sverige har låga priser på konkurrensutsatta generiska läkemedel jämfört med 14 andra europeiska länder.

18 dec 2014, kl 08:52
0

Annons

TLV har gjort en jämförelse av svenska läkemedelspriserna i förhållande till 15 andra europeiska länder.

Data för läkemedlen grupperades efter substansinnehåll, beredningsform och styrka. Detta för att öka möjligheten att matcha läkemedel mellan de olika länderna. Metoden innebär att det inte är helt identiska förpackningar av läkemedel som jämförts, vilket kan påverka jämförbarheten.

Rapporten pekar på att när det gäller generiska läkemedel som är konkurrensutsatta ligger de svenska priserna lägst tillsammans med danska och nederländska priser.

När det gäller läkemedel som inte har konkurrens är situationen den omvänd. Då ligger de svenska priserna bland de fem hösta av jämförelseländerna. Räknat som tvärsnittsindex är de utländska priserna 94 procent av de svenska. Några få enskilda läkemedel inom specifika terapiområden drar upp priserna och det gäller behandling av andningsorganen, tumörer och nervsystemet.

Läkemedel som är äldre än 15 år omfattas av en överenskommelse från 2013 och sänker priset på dessa preparat med 7,5 procent. Tack vare denna regel har läkemedel som introducerades innan 1998 priser som ligger i nivå med jämförda länder. Prissänkningen enligt 15-årsregeln var frivillig under 2014 och avsåg läkemedel som introducerats fram till och med 1998. Från 2015 regleras 15-års regeln i lag.