Annons

Vill ha läkemedelssamtal för arbetslösa

Den danska apotekarföreningen har tre förslag på hur användning av läkemedel ska bli mer jämlik.

17 dec 2014, kl 13:14
0

Danska apoteksföreningen föreslår läkemedelssamtal för arbetslösa.

Fattigare medborgare använder mer läkemedel, dör yngre och blir sjuka tidigare än andra mer priviligierade grupper.

Danmarks Apotekerforening har nu tagit fram ett handlingsprogram som man menar ska skapa bättre hälsa och användning av läkemedel för fattigare och socialt utsatta medborgare om det genomförs.
Ordföranden i föreningen, Nils Kristensen, säger på föreningens hemsida att den sociala ojämlikheten när det gäller läkemedelsanvändning kan ändras och att det är kostsamt för samhället när läkemedel skapar problem istället för att hjälpa.

Föreningens nya utspel som går under namnet Ojämlik medicin har tre förslag på förändringar.
För det första anser man att regeln idag om att läkemedel subventioneras först när man köpt läkemedel för 900 kronor bör ändras. Enligt det danska farmaceutförbundet har 30 procent av de arbetslösa och pensionärer väntat med att hämta ut läkemedel eftersom man inte haft råd.
Dagens system bör mjukas upp föreslår föreningen som menar att det inte ska finnas något krav på att medborgarna ska ha hämtat ut mediciner för 900 danska kronor innan subventionerna inträder.

De två andra förslagen handlar om läkemedelssamtal och läkemedelsgenomgångar på arbetsförmedlingen.
Enligt apoteksföreningen kan sådana samtal och genomgångar bli första stegen på väg mot ett arbete för den arbetslöse. Vid sådana genomgångar kan man identifiera om och vilka problem som finns med medicineringen och om förändringar behövs.
Läkemedelsgenomgångar som gjorts visar att cirka 75 procent av kroniska patienter i Danmark har läkemedelsrelaterade problem. Personer med låg eller ingen utbildning använder också mer läkemedel. Dessutom har de ofta svårt att följa råd från vårdpersonal enligt apoteksföreningen som menar att mer riktad information och rådgivning bör kunna både spara pengar åt staten och stötta de i behov.