Annons

Högutbildade kvinnor tar mindre lugnande

Kvinnor som är högutbildade tar tre gånger mindre lugnande preparat än de med låg utbildningsnivå visar siffror från Socialstyrelsen.

4 feb 2014, kl 12:42
0

Siffrorna kommer från Socialstyrelsens årliga rapport om läget inom vård och omsorgen. Där har man bland annat kartlagt användningen av bensodiazepiner och liknande läkemedel. Läkemedlen är avsedda för kortare behandling av ångest och sömnstörningar bland annat eftersom de är beroendeframkallande och kan ge allvarliga biverkningar.

När Socialstyrelsen tittade närmare på användning av lugnande och ångestdämpande medel kopplat till utbildningsnivå såg man att användningen är tre gånger högre bland lågutbildade än högutbildade kvinnor.
– Vi vet sedan tidigare att sämre psykisk ohälsa är kopplat till låg utbildningsnivå. Men att skillnaden i användning av dessa läkemedel var så stor var förvånande, säger Birgitta Lindelius, utredare på Socialstyrelsen.

Statistiken gäller kvinnor mellan 30 och 64 år och gäller de som använder preparaten regelbundet, det vill säga tar minst en halv dygnsdos om dagen under minst ett år.
– Dessa preparat skrivs ofta ut på vårdcentraler dit personerna kommer när de mår dåligt. Att det sker i så stor utsträckning kan handla om att man inte har resurser att erbjuda de alternativ som finns som samtalsterapi eller hjälp med sömnen, säger Birgitta Lindelius.

Utbildningsnivån spelar roll även för männen när det gäller användning av lugnande läkemedel och sömnmedel, men sambandet är starkare bland kvinnor. Det är också en stor skillnad mellan de olika landstingen i hur mycket som skrivs ut av bensodiazepiner och liknande preparat.