Annons

Lagrådet vill reglera sanktionsavgift

Den avgift som kan drabba ett apotek som inte gör generiska utbyten ordentligt, bör regleras i lagen. Det menar lagrådet efter att ha gått igenom regeringens förslag.

4 feb 2014, kl 13:04
0

Lagrådet har nu gått igenom den lagrådsremiss om läkemedels- och apoteksmarknadsfrågor som regeringen klubbade i mitten av januari. De ställer sig bakom stora delar av regerings förslag men har synpunkter på den del som gäller sanktionsavgifter.

I lagrådsremissen finns ett förslag om att de apotek som inte sköter generikautbytet ska betala en avgift som straff. Enligt förslaget ska storleken på avgiften framgå av särskilda föreskrifter. Lagrådet tycker att förslaget med sanktioner är bra men menar att storleken på avgifterna stället bör regleras i en lag.

Anledningen är att ett system med sanktionsavgifter enligt Lagrådet är att betrakta som en kvasikriminalisering. De skriver att regleringen i lagen går i flera avseenden långt och det är svårt att förstå varför just ramarna för avgiftens storlek inte ska anges i lagen.