Annons

Lägre ökningstakt för läkemedel till äldre

Kostnadsökningen för läkemedel till personer 85 år och äldre uppgick under år 2002 till 8,7 procent. Det innebär en lägre kostnadsökning jämfört med 2001 då den var 9,9 procent.

7 mar 2003, kl 15:34
0

Enligt nya beräkningar från Landstingsförbundet var den dagliga dygnsdosen (DDD) av läkemedel 1,3 per invånare under 2002. Under samma tid var den genomsnittliga kostnaden för receptbelagd medicin 2 500 kronor per invånare. I åldersgruppen 85 år och äldre var antalet dygnsdoser i genomsnitt 5,4 per individ och kostnaden 6 700 kronor. Det är mer än dubbelt som högt som för åldersgruppen 45 ? 64 år.

Uppdelat på dygnsdoser per 1 000 invånare hamnar riksgenomsnittet på 1 280 DDD per 1 000 invånare och dag. Sett till län och regioner hamnar Uppsala, Region Skåne, Västra Götaland och Norrbotten över riksgenomsnittet, i intervallet 1 340 ? 1 310. Jämtland, Dalarna, Blekinge och Kalmar hamnar under rikssnittet, i intervallet 1 150 ? 1 190. Uppsalas värde 1 340 ligger nio procent högre än Jämtlands 1 148.

De högsta kostnaderna per invånare, beräknat på apotekens utförsäljningspris (AUP), hade Stockholm, Region Skåne, Uppsala och Västra Götaland medan Blekinge, Örebro, Jämtland, Gävleborg och Halland låg lägst. I Uppsala var kostnaden 2 670 kr per invånare medan Blekinges var drygt 500 kr eller 19 procent lägre. Riksgenomsnittet var 2 500 kr per invånare.