Förbrukningsartiklar ingår i läkemedelsförmånerna

Från den 1 april ingår förbrukningsartiklar i läkemedelsförmånerna. Det blir möjligt efter ett riksdagsbeslut igår onsdag.

6 mar 2003, kl 18:53
0

När den nya lagen om läkemedelsförmåner trädde i kraft den 1 oktober 2002 missades förbrukningsartiklar att tas med. Därför har fri prissättning rått på sådana varor. Men efter riksdagsbeslutet igår, för regeringens proposition 2002/03:42, är det från den 1 april Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) som beslutar om subventioner och pris för förbrukningsartiklar.

Förbrukningsartiklar är varor som till exempel kanyler, sprutor och blodsockermätare, sånt som behövs för att tillföra kroppen ett läkemedel eller som behövs för egenkontroll av medicinering.

De som marknadsför förbrukningsartiklar som lämnats ut från med den 1 oktober 2002 och som inte varit föremål för någon priskontroll blir i fortsättningen tvungna att ansöka om subvention och pris hos LFN, precis som för läkemedel.