Annons

Stimulantia till barn med ADHD minskar missbruk

En amerikansk metastudie visar att barn som får medicinering mot sin ADHD halverar sin risk att bli missbrukare senare i livet. Risken blir lika stor som för människor som inte haft ADHD.

10 mar 2003, kl 14:19
0

Barn med ADHD har en fördubblad risk att senare i livet få alkohol- eller drogproblem. Enligt en metastudie gjord av forskare vid universitetet i Harvard i USA kan den risken halveras med medicinering, så att den blir lika stor som för andra människor.

I metaanalysen ingick sex långtidsstudier med sammanlagt 674 barn och ungdomar som fick medicinering och 360 som inte fick. Samtliga hade diagnosen ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder), som delvis motsvarar den svenska diagnosen damp. Medicineringen var metylfenidat eller amfetamin, stimulerande narkotiska preparat, i lågdos.