Annons

Lågpotenta östrogenpreparat kan öka risken för cancer

Även läkemedel med låga halter av östrogen ökar risken för att drabbas
av livmodercancer visar en svensk studie. Detta är tvärtemot vad man
tidigare trott då enbart höga halter av östrogen bedömts som riskfyllda.

27 apr 2009, kl 17:19
0

Förskrivningen av preparat med höga halter av östrogen har minskat de senaste åren efter att studier visat att de medför en påtaglig ökad risk att drabbas av livmodercancer.  Istället har allt fler kvinnor behandlats med så kallade lågpotenta östrogenpreparat. Dessa har ansetts vara mer eller mindre riskfria.

Nu presenteras en skånsk studie som omfattar 40 000 kvinnor mellan 25 och 64 år att även behandling med låga doser östrogen ökar risken för livmodercancer med det dubbla.
– Uppfattningen har varit att de är i princip ofarliga och läkare har förskrivit dem brett, men i vår studie såg vi att de ökade risken lika mycket som de högpotenta, säger Elisabeth Epstein, läkare vid kvinnokliniken på Universitetssjukhuset i Lund och en av forskarna bakom studien.

I studien, som publicerats online i International Journal of Cancer såg forskarna att de kvinnor som behandlades med kombinerad hormonterapi fick ett ökad skydd för livmodercancer, en effekt som uppstod efter två år och ökade med behandlingens längd. Kvinnor som behandlades enbart med lågpotent östrogen drabbades i dubbelt så hög utsträckning av livmodercancer.  Som lågpotenta definierades oral eller vaginal beredning med estriol eller estradiol.

Kopplingen mellan cancer och bruk av orala östrogenmedel var tydlig.
– För de lokala vaginala preparaten hade vi för få deltagare för att kunna dra några slutsatser, men bedömningen är att det är mindre riskfyllt att använda dessa än tabletter, säger Elisabeth Epstein.

Hon uppmanar kvinnor som behandlas med lågpotenta östrogener att vara uppmärksamma på blödningar eller ovanliga flytningar eftersom detta kan vara tecken på cancer. Den som drabbas bör omgående söka hjälp för att få det utrett. Omkring 1300 kvinnor drabbas av livmodercancer varje år i Sverige, men vid tidig upptäckt är prognosen god.

Elisabeth Epstein säger att den som behandlar bör vara noga med att indikationerna är adekvata.
– Den som tar dessa medel i tablettform mot urinvägsinfektion bör överväga fortsatt behandling eftersom det inte finns belägg för att det hjälper.Mot sköra slemhinnor eller urinträngningar kan de hjälpa men det finns anledning att överväga att övergå till vaginala beredningar, säger hon.

Enligt Elisabeth Epstein har man tidigare fokuserat på klimakteriebehandling och bröstcancer, men det här handlar om en annan patientgrupp, äldre kvinnor som ofta behandlas för sköra slemhinnor.