Annons

Östrogen enbart ökar inte risken för bröstcancer

En ny analys av den stora WHI-studien visar att behandling med östrogen utan tillägg av progesteron hos postmenopausala kvinnor inte ökar risken för bröstcancer.

12 apr 2006, kl 13:00
0

Resultaten står i skarp kontrast till tidigare resultat från den del av WHI som gällde kombinationsbehandling. Den stoppades 2002, tre år i förtid, på grund av högre risk inte bara för bröstcancer utan även blodpropp, stroke och hjärtinfarkt.
De nya resultaten baseras data från 40 centra och 10 739 kvinnor i åldern 50 till 79 år som fick östrogen eller placebo i genomsnitt sju år.

Samtliga kvinnor hade opererat bort livmodern. Eftersom östrogen enbart ökar risken för livmodercancer måste kvinnor som har livmodern kvar använda kombinationsbehandling.
I studien fanns det till och med en något mindre risk för bröstcancer hos de som fått aktiv behandling. Det kan dock bero på tätare mammografiundersökningar, menar forskarna.
Tidigare studier har dock visat att östrogen enbart kan öka risken för blodpropp hos postmenopausala kvinnor.

Sammantaget är resultaten goda nyheter för kvinnor som använder östrogen och visar att man inte ska dra all hormonbehandling över en kam, påpekar forskarna.