Annons

Kritik mot sydafrikansk omprövning av nevirapin

Läkare, aktivister och politiker protesterar nu mot det det sydafrikanska läkemedelskontrollrådets (MCC) beslut i förra veckan att ompröva registreringen av hiv/aidsläkemedlet nevirapin (i Sverige marknadsfört som Viramune), enligt tidskriften Lancet.

12 aug 2002, kl 17:33
0

Annons

Anledningen till myndighetens beslut om omprövning är misstankar om brister i effektivitet och toxicitet. Misstankarna gäller medlets användning för att förhindra överföring av hivsmitta från moder till barn. MCC:s slutliga beslut kommer i september när myndigheten tagit del av en FDA-rapport från en nevirapinprövning i Uganda.

Enligt aktivistgruppen TAC finns ovedersägliga bevis för nevirapins skyddande effekt, och man avser gå till domstol om MCC beslutar att avregistrera medlet på den aktuella indikationen.

MCC:s omprövning baseras på att Boeringer Ingelheim dragit tillbaka sin ansökan om godkännande på den aktuella indikationen i USA. Detta efter att FDA upptäckt brister i den slutliga dokumentationen av den ovan nämnda studien i Uganda.
Tidiga resultat från denna studie, publicerade i Lancet 1999, utgjorde grund för registreringen i Sydafrika.