Annons

Industrikoppling färgar läkarens omdöme

En dansk epidemiologisk studie bekräftar sambandet mellan industrifinansierad forskning och ett positivt omdöme av läkarna.

13 aug 2002, kl 13:33
0

En dansk undersökning visar att forskare är betydligt mer benägna att skriva ut ett läkemedel eller ge ett positivt omdöme om deras forskning är betald av läkemedelsindustrin än om forskningen är offentligt finansierad. Studien, som publicerades i British Medical Journal (2002;325:249), har analyserat studier som publicerats i BMJ från januari 1997 till juni 2001. De har också tittat på andra samband som personliga, akademiska eller politiska, men där kunde de inte hitta signifikanta samband.
Forskarna undersökte sammanlagt 159 studier inom 12 olika specialiteter. Enligt analysen var sambadet mellan läkarnas positiva omdöme och finansiering signifikant både för farmakologiska och icke farmakologiska studier.
Författarna påpekar att resultaten visserligen bara gäller studier i BMJ, men undrar samtidigt varför sambandet inte skulle gälla generellt.