Annons

NICE ska inhämta råd från allmänheten

Brittiska NICE ska öka inflytandet från allmänheten genom att bilda en rådgivande konsumentkommitté.

23 sep 2002, kl 13:42
0

Ett allmänt råd ska inrättas av National Institute for Clinical Exelence, NICE, för att få med åsikter från allmänheten i sina beslut.
Kommittén ska vara öppen för människor som bor i England eller Wales och som inte arbetar inom hälso- och sjukvården, förser sjukvården med produkter eller representerar patientgrupper.
Det allmänna rådet ska göra att man håller bättre kontakt med den allmänna opinionen, får nya perspektiv på tekniska frågor som vilken grad av bevis som behövs för att fatta olika beslut samt över huvud taget bidra med ?vanligt bondförstånd?. Det kan handla om socialt betingade värderingar som hur mycket resurser som ska fördelas till barn i förhållande till vuxna eller äldre.
Bildande av rådet har enligt Pharmaceutical Journal (2002; 269:237) attackerats av Liberala Demokrater som menar att NICE används av politiker för att slippa ta ansvar för obekväma besparingsåtgärder.