Annons

Kostsamt med täta warfarinkontroller

Stockholm läns landsting spenderar enligt en ny studie runt 61 miljoner kronor för att kontrollera inställning av warfarin hos patienter med förmaksflimmer.

29 nov 2004, kl 18:56
0

Syftet med studien var att beräkna hur mycket monitorering av warfarin (Waran) kostar för patienter med förmaksflimmer. Undersökningarna visar att patienter i Stockholm som ställs in på warfarin kontrolleras i genomsnitt tolv gånger de tre första månaderna. Från och med andra året kontrolleras de 16 gånger per år. I kostnader motsvarar detta 49 300 kr per patient under de första fem åren eller 27 kr per dag, utöver den rena läkemedelskostnaden, enligt ett pressmeddelande.

– Resultatet visar att monitorering av warfarin i primärvården är mycket resurskrävande. Det måste beaktas när man utvärderar läkemedelsanvändningen, säger Gunnar Nilsson vid Centrum för allmänmedicin på Karolinska Institutet.

Behandling med warfarin är effektiv så länge patienten kontrollerar sina värden så att behandlingseffekten är den rätta. Detta görs genom att mäta INR-värdet (International Normalised Ratio). Är INR-värdet för lågt riskerar patienten att drabbas av blodpropp, och om det är för högt finns risk för allvarliga blödningar. Ett skäl till att man behöver följa INR-värdet så noga är att effekten av warfarin lätt påverkas av olika läkemedel och viss mat.

Om man räknar med att förmaksflimmer förekommer hos 0,6-1 procent av befolkningen, och att bara cirka hälften av dessa får behandling med warfarin, så motsvarar denna behandling en kostnad på cirka 61-93 miljoner kronor för Stockholms läns landsting. Detta gör warfarin till en av de mest kostsamma läkemedelsbehandlingarna i primärvården. Som jämförelse uppgick försäljningen av det mest sålda läkemedlet under 2003 till 75 miljoner kronor (AIP) i Stockholms läns landsting.

Undersökningen, som gjorts i samarbete med Astrazeneca, presenterades nyligen på läkarstämman i Göteborg. Astrazeneca tillverkar läkemedlet ximelagatran (Exarta), som kan bli en konkurrent till warfarin. Idag är ximelagatran enbart godkänt som profylax av venös tromboembolisk sjukdom hos patienter som genomgår elektiv protesoperation i knä- eller höftled.